Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

OBJEDNÁVKA PROJEKTU Poschodový 1602

úvod / OBJEDNÁVKA PROJEKTU 
CENA OBJEDNÁVKY
Informácie o investorovi
Informácie o objednávateľovi
Vyplňte len ak objednávateľ nie je totožný s investorom.
Korešpondenčná adresa
Adresa pre doručenie projektu – nevypĺňa sa, pokiaľ je zhodná s adresou trvalého bydliska.
Prevzatie projektu
Doplnkové projekty
* Individuálne projekty ovplyvnené Vašim pozemkom a pomermi inž.sieťami - potrebné k stavebnému konaniu.
Doplnkové možnosti