Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

otázky a odpovede

úvod / otázky a odpovede 

MÁTE INÚ OTÁZKU?
NAPÍŠTE NÁM"ideálne domy"

AKÉ TO SÚ?

Súčasný uponáhľaný spôsob života nás núti viac si uvedomovať priority vlastného domova. Pocit istoty a bezpečia máme vtedy, ak vieme, že existuje miesto, kam sa môžeme vrátiť, miesto, kde načerpáme novú energiu a kde trávime príjemné chvíle s blízkymi. 
Čo je to ideálne bývanie? Pre každého predstava niečoho iného. 
Pre niekoho vysnívaný rodinný dom - pohodlný, útulný, plný súkromia s výhľadom na prírodu. Iný by za nič nevymenil pohodlie bytu v centre mesta s čulým spoločenským životom. Mnohé sa mení v závislosti od životného štýlu, zamestnania a koníčkov. 
Pred výberom ideálneho miesta na bývanie je dôležité poznať požiadavky všetkých členov rodiny a nájsť prijateľné riešenie pre každého. Záleží len na Vašich predstavách, ako sa rozhodnete. Len tak sa vo Vašom domove budete cítiť príjemne a načerpáte nové sily. 
Ako teda zrealizovať stavbu podľa individuálnych predstáv? 
Túto otázku si kladie mnoho investorov. 
Pri tomto rozhodovaní Vám radi poradíme, aby Váš nový domov zodpovedal Vášmu životnému štýlu a naplnil Vaše predstavy o kvalitnom a komfortnom bývaní. Pomôžeme Vám zorientovať sa v projekčnom riešení, voľbe materiálov, zvážiť všetky plusy i mínusy a vybrať si z ponúkaných možností. V našom katalógu nájdete murované úsporné/nízkoenergetické stavby, s technologickým riešením efektívneho využívania energií s dôrazom na pomer výkon/cena. 
Prajeme Vám šťastný výber Vášho ideálneho bývania - ideálneho domu!

tím ID

Projektová dokumentácia

Je možné konzultovať o projekte pred jeho objednaním?

Áno, samozrejme - a to buď v kancelárii v Žiline alebo v Trnave, podľa telefonickej dohody vopred.

DODÁVATE ZRKADLOVÉ PROJEKTY?

Áno, všetky projekty z katalógu dodávame aj v zrkadlovom vyhotovení bez doplatku.

Ako dlho trvá dodanie projektovej dokumentácie?

Projekt z nášho katalógu Vám bude k dispozícii najneskôr do 21 dní (a to pri projektoch neoznačených ako „novinka“) od riadneho objednania, t.j. odo dňa dodania podkladov k spracovaniu PD a nabehnutí zálohovej platby na účet.  U projektov s označením "novinka" to býva zvyčajne do 4-6 týždňov, resp. podľa aktuálnych možností a dohody. Tieto termíny platia pre projekty z katalógu bez akýchkoľvek individuálnych zmien a úprav.

Aký je postup platieb za projektovú dokumentáciu?

Po vyplnení Objednávkového formulára Vás budeme obratom kontaktovať k potvrdeniu objednávky, údajov a objednaných súčastí projektu. Následne vystavíme faktúru k zálohovej platbe (200,-eur s dph za dom a 50% z ceny doplnkových projektov). 
Doplatok sa platí až pri odovzdávaní PD v hotovosti (pri osobnom odbere), resp. pri dobierke.

Pri individuálnych projektoch je 50% platba pri objednávke a 50% doplatok pri odovzdávaní hotového projektu.

Môžem si prevziať projekt osobne?

Áno, samozrejme a to v kancelárii v Žiline alebo Trnave, podľa dohody pri objednaní.

Sú všetky projekty z katalógu dostupné k prevzatiu "ihneď"?

Projekty neoznačené ako "novinka" dodávame do cca 3 týždňov, projekty "novinky" podľa dohody. 

Je možné zapracovať individuálne požiadavky na úpravy v katalógovom projekte?

Samozrejme, do projektu sa môžu zapracovať zmeny. V podstate sa jedná o bežnú prax, keď klient požaduje väčšie alebo menšie úpravy projektu. Po naštudovaní klientových požiadaviek mu doporučíme najlepšie riešenie. V prípade kozmetických úprav (posun priečky, okna,...) sa nejedná o navýšenie ceny projektu. V prípade požiadavky rozsiahlejších zmien, ktoré zasiahnú viaceré časti profesií (statika, vykurovanie, atď) sa vypčíta a dohodne doplatok k projektu. Po zaslaní konkretnejšieho opisu požiadavky na úpravy, potvrdzujeme možnosť riešenia zmeny a taktiež, či bude znamenať navýšenie ceny projektu.

Prečo máte tak nizké ceny za individuálne projekty?

Vďaka katalógu. Keďže náš pohľad na projekty, ktoré vypracovávame je dlhodobý, snažíme sa spracovávať individuálne projekty ozaj čo najlepšie. Vďaka tomu veríme, že by sa mohol daný dom ešte niekomu niekde hodiť, čo Vám robí tú výrazne nižšiu cenu jedinečného projektu spracovávaného naprv priamo pre Vás. Preto na všetky individuálne architektonické štúdie sa vzťahuje naše právo možnosti umiestnenia do katalógu. 

Obchodné podmienky

Objednávanie typových projektov:
Projekt Typového rodinného domu, Doplnkového projektu, Projektu štúdie na ÚR (Malý projekt-štúdiu) si môžete objednať osobne, cez internet (formulár pri každom projekte domu na daný projekt na www.idealnedomy.sk), poštou, prípadne u našich obchodných zástupcov.

Pri objednávke poštou je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy na adresu:  
IDEÁLNE DOMY, s.r.o., Rosinská cesta 21, 010 01  Žilina

 

Ceny:
Konečná cena za každý Typový katalógový projekt rodinného domu je  od 950,-€ s DPH (bez zmien v projekte), konkrétna cena daného projektu je vedená pri každom dome zvlášť. Zmeny v projekte sú účtované individuálne, podľa rozsahu zmien.

Pri objednaní Typového projektu rodinného domu je potrebné uhradiť zálohovú platbu na základe vystavenia zálohovej faktúry po objednávke, vo výške 200,00 € s DPH. Zálohová platba je rovnaká pre všetky typové projekty rodinných domov. 

Cena za Štúdiu na ÚR je od 40,-€ s DPH. Platba za Štúdiu sa uhrádza na základe faktúry vystavenej po objednávke.

 

Cena za Podrobný položkový rozpočet pre rodinný dom je 140,- € s DPH (a je dodávaný len pri objednávke daného katalógového projektu).


Pri osobnej objednávke zálohovú platbu zaplatíte v hotovosti v sídle spoločnosti, prípadne u naších obchodných zastupcov.


Dodanie:
Pri posielaní projektu poštou bude pripočítané k cene projektu poštovné a balné vo výške 10,00 € s DPH.  Pri posielaní Štúdie na ÚR poštou bude pripočítané poštovné a balné vo výške 2,00 € s DPH. 


Platby:
Platby realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet - až po vystavenej faktúre po objednaní:
IDEÁLNE DOMY, s.r.o., Rosinská cesta 21, 010 01  Žilina,
peňažný ústav:
VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: 282 149 28 57/0200

 

Termíny:

Štandardná doba dodávky typového projektu rodinného domu je do 21 pracovných dní od objednania projektu a zaplatenia zálohy.

V prípade požiadavky na expresnú dodávku projektu do 7 dní je príplatok 25% z ceny celého projektu. Projekty označené ako "Novinky" nie je možné objednať expresne.

Pri nových projektoch označených ako NOVINKA, je termín dodávky projektovej dokumentácie potrebné prekonzultovať osobne (zvyčajne to môže byť cca 1 mesiac).

 
Stornovanie objednávky:
Pokiaľ stornujete objednávku do 24 hodín, bude vám vrátené 50% z uhradenej zálohy. Pri zrušení objednávky po 24 hodinách prepadá uhradená záloha v prospech spoločnosti, ako náklady na prípravu predmetného projektu. Ak si objednávateľ nevyzdvihne projektovú dokumentáciu do 30 dní od vystavenia expedičného listu a faktúry, celá objednávka sa považuje za stornovanú a uhradená záloha prepadá v prospech spoločnosti. Stornovanie projektovej dokumentácie po jej prevzatí nie je možné. 
 

Doplňujúce informácie:
IDEÁLNE DOMY, s.r.o. poskytuje databázu stavebníkov, ktorí si zakúpili typový projekt rodinného domu firmám, ktorých výrobky (materiály) sú navrhnuté v projekte. Tieto firmy Vám na požiadanie môžu zaslať ponuky cenovo zvýhodnených výrobkov (materiálov), ktoré počas roka ponúkajú.
 
IDEÁLNE DOMY, s.r.o. si vyhradzuje právo na drobné odchýlky vizualizácii od konečného technického riešenia detailov v realizačnej projektovej dokumentácii.

 

Individuálne riešenia projektov:

Individuálna zmena typového projektu nie je spoplatňovaná v prípade realizácie výstavby domu našou firmou (stavebné náklady - zvýšenie/zníženie - na zmenu realizácie výstavby sú dokladované transparentne podrobným položkovitým rozpočtom).  V prípade, že k realizácii nedôjde, je zmena PD spoplatnená vo výške podľa CP za individuálne zmeny, platená ako kaucia pri spracovávaní PD.

 

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. si vyhradzuje vyhradne právo na možnosť použitia a vytvorenia "katalógových typových projektov" z vypracovaných individuálnych projektov a upravovaných typových projektov podľa individuálnych objednávok od klientov. Klient objednaním individuálneho projektu, resp. objednaním úpravy v typovom projekte s týmto bezvýhradne súhlasí.

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. majú taktiež právo zverejňovania fotiek z výstavby daných domov a to v rubrike "REALIZOVANÉ".

 

Objednaním vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujete správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.

 

Autorská ochrana:

Obsah webovej stránky www.idealnedomy.sk je chránený autorským zákonom č.618/2003 Z.z. a je vlastníctvom spoločnosti IDEÁLNE DOMY, s.r.o.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, kopírovanie alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto je zakázané.

Uvedené údaje na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť IDEÁLNE DOMY, s.r.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Použitie akéhokoľvek obsahu zo stránky www.IDEALNEDOMY.sk je možné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti IDEÁLNE DOMY, s.r.o.

Výstavba

Aká je technológia stavby - aké materiály používate?

Projektujeme a staviame murované stavby, pri domoch z nášho katalógu na výber v dvoch verziách holodomu:

- ultra-nizkoenergetické domy energetickej triedy A1 - program OPTIMAL 

- a normou nazývané "takmer nulové budovy" (TNB,) tzv. pasívne domy energetickej triedy A0 - program EXKLUZÍV

Aká je interiérová vybavenosť domov stavaných na kľúč?

Pri výstavbe domu na kľúč, interiér domu obsahuje kompletné dodávky podľa jednotlivých kvalitatívnych tried:

EKONOMIK

ŠTANDARD

PRESTÍŽ

Dodávate domy aj v etapách "hrubá stavba" alebo "holodom"?

Áno, ale výstavbu v dodaní len niektorej etapy je možné rozdeliť len v programe "OPTIMAL" v energetickej triede A1, keďže pri programe "OPTIMAL" garantujeme danú nízku energetickú náročnosť (A0 - takmer nulová budova, tzv. "pasívny dom"), preto dom musí byť zrealizovaný poctivo až do poslednej etapy a teda dodaný na kľúč.

Etapy výstavby

Aká je postupnosť platieb pri výstavbe ?

Všetky platby počas výstavby prebiehaju po etapách - na ktoré sa stavba rozdelí už na začiatku, platíte teda vždy len za už zrealizovanú časť diela.
Zmluvne je dohodnutý termín dokončenia danej etapy. Výška čiastkových platieb je vypočítaná podľa skutočne prevedených prác v danej etape z podrobného položkovitého rozpočtu, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo ako jej príloha.

Ako sa vypočítava cena výstavby diela ?

Presným a transparentným stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet, ktorého súčasťou je výkaz výmer.
Obsahuje rozmery a materiály všetkých prvkov a konštrukcií rodinného domu (objemy, plochy, počty kusov zložiek stavby) – a sú ocenené jednotkovou cenou.
„Jednotková cena“ x „výkaz materiálu na danej stavbe“ = „cena položky“. Takto transparentne sú spracované všetky rozpočty pri každom našom dome k výstavbe a položkovitý rozpočet je prílohou Zmluvy o dielo.

Je cena výstavby uvádzaná pri jednotlivých Vašich projektoch konečná ?

Cena všetkých programov vyhotovenia je finálna, je vrátane základovej dosky, dph a obsahuje aj všetky vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizáciou:

zariadenie staveniska;
ubytovanie a diéty pracovníkov;
doprava materiálu a tovarov na stavbu, kdekoľvek v SR
lešenie v potrebnom rozsahu;
iný potrebný materiál, mechanizáciu a vyvolané úkony spojené s realizáciou;
odvoz a uskladnenie odpadu;
revízia elektriny a bleskozvodu;
tlakové skúšky vody a vykurovacieho systému;
skúšky tesnosti kanalizácie.

Kto a ako sa organizuje priebeh výstavby?

Výstavba Vášho domu bude organizovaná 2 manažérmi - projekt manažérom a stavbyvedúcim.

Všetko spojené s prípravou stavby, samotnou realizáciou, či odovzdávaním stavby budete riešiť s jedným človekom - manažérom projektu. Samotné práce na stavbe sú vedené stavbyvedúcim.

 

Projekt manažér

Je s Vami v bezprostrednom kontakte počas celej doby prípravy, výstavby a aj po dokončení. Informuje Vás o postupe výstavby, vedie kontrolné dni a a jeho maximálnym záujmom je odovzdať Vám načas kvalitné dielo.

 

Stavbyvedúci

Vedie dennú organizáciu činností na stavbe, vedie stavebný denník, komunikáciu so stavebným dozorom, harmonogram výstavby, atď. Kontroluje a zodpovedá za skutočne technické prevedenie realizovanej stavby podľa projektovej dokumentácie.

 

Tím stavbárov spolupracuje počas výstavby s našimi projektantmi a výsledkom je skrátenie doby dodania a vysoká kvalita výsledného diela.

súčasťou uvádzaných Vašich cien je už aj základová doska. Prosím o viac informácií.

Založenie stavby je nesmierne dôležitou súčasťou pre budúcu kvalitu celej stavby. Vždy sa jedná o jedinečné a individuálne riešenie závislé od pomerov pozemku.

Ceny všetkých programov typových domov už uvažujú aj s kompletnou základovou doskou, pri základnej špecifikácii: zakladanie na rovine, základový pás hĺbky 90 cm pod budúci terén, 1DT-tvárnica nad stiahnutú ornicu, betón triedy C15/20, armovanie dosky kari sieťou 150x150x6, hr.dosky 150mm, ležatá kanalizácia, voda a uzemnenie podľa daného projektu.
Každé zakladanie sa posudzuje individuálne, ale daný model slúži k tomu, že aj prípadné zmeny v zakladaní na Vašom pozemku pri iných špecifikách, už len pomerne málo zmenia garantovanú cenu dodávky domu.