Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

doplnkové projekty ku katalógovému projektu - cenník

úvod / doplnkové projekty ku katalógovému projektu - cenník

* Projekty ovplyvnené individuálnosťou Vašho pozemku a pomermi inžinierských sietí a bodov napojení - projekty potrebné k stavebnému konaniu.

Pre skompletovanie katalógovej projektovej dokumentácie pre účely vybavenia stavebného povolenia je potrebné dopracovať individuálne projekty odvodené od jedinečnosti Vášho pozemku a prípojok inžinierských sietí - sú označené * hviezdičkou:

 

* PD prípojky vody          90 €
* PD prípojky kanalizácie          90 €
* PD prípojky elektriny          90 €
* PD prípojky plynu (v prípade, ak neriešime TČ)         90 €
* Situácia-osadenie stavieb na pozemku  200 €
Výkaz výmer katalógového domu s cenníkovým rozpočtom (stavebná časť a statika) 170 €
Žumpa (samostatný žb-objekt) od 35 €
Samostatne stojaca garáž (jedno park.miesto, viac park.miest za doplatok) 270 €
Projekt centrálneho vysávača 90 €
Projekt centrálnej rekuperácie 170 €
Energetický certifikát od 120 €

 

Doplnkové možnosti v projekte

Individuálne spracovanie osadenia domu do svahu od 190€
Dodanie PD v elektronickej forme - stavebná časť (.PDF) 250 €
BIMx súbor (.exe) pre 3D interaktívne prehliadanie domu 90 €
Spracovanie PD ako "TNB - takmer nulová budova"                               (indiv.riešenie podľa projektu a miesta osadenia, vrátane centr.rekuperácie, TČ, obnoviteľných zdrojov, atď) od 650 €
Zabezpečenie získania stavebného povolenia od 630 € (bez poplatkov)