NAPÍŠTE NÁM
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
OBJEDNAJTE SI KATALÓG
POSLAŤ PROJEKT ZNÁMEMU
POSLAŤ PONUKU ZNÁMEMU
OPÝTAJ SA ARCHITEKTA
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
Využite našu odbornosť, skúsensti a možnosti zliav na materiály.
Dohodnite si s nami osobné stretnutie k výstavbe domu
Ďakujeme za Váš záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou
Vašej žiadosti o zamestnanie je priloženie životopisu,
prípadne motivačného listu.

Cena katalógu je 4,50 EUR s DPH. Publikáciu zasielame na dobierku, kde ešte účtujeme cenu poštovného a balného (+3,30 EUR).

INFOCENTRUM
Financovanie výstavby
Financovanie výstavby
FINANČNÉ PROGRAMY
CENA A PLATBY PO ETAPÁCH

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE FINANCOVANIA VAŠEJ STAVBY

Kľúčovou výhodou výstavby rodinných domov s ideálnym bývaním je aj skúsený finančný analytik, ktorý dokáže našim klientom pripraviť niekoľko finančných produktov a ich kombináciou nastaviť optimálny spôsob financovania výstavby vybraného domu. Riešime komplexné financovanie v oblasti novostavieb, rekonštrukcií ako aj k nákupu nehnuteľností alebo pozemkov, formou výhodných hypotekárnych úverov. Ponúkame taktiež refinancovanie Vašich hypoték.

Cieľom našich finančných služieb je, aby ste mali individuálny finančný plán ideálneho bývania, ktorý by poskytoval najvýhodnejšie podmienky na trhu, ktoré sú aktuálne dostupné.

Finančné služby, ktoré poskytujeme, nekončia podpisom úverovej zmluvy, je to len začiatok. Trh sa neustále mení a tým sa menia aj podmienky a úrokové sadzby úverov. Našou úlohou je, aby klient mal možnosť, dostať k dispozícii všetky informácie, ktoré mu môžu poskytnúť výhodnejšie podmienky čerpania hypotekárneho úveru.

 

 

 

 

 

1/ ŠTART

Ak máte len minimálnu hotovosť a nevlastníte ani pozemok

 

2/ ECONOMY

Ak počítate s rastom príjmu, nastavíme Vám plán s nižšími výdavkami na začiatku obdobia

 

3/ REFINANCOVANIE

Možnosť refinancovania nevýhodných záväzkov a príprava finančných zdrojov k začatiu výstavby

 

4/ HOTOVOSŤ

Disponujete časťou vlastných prostriedkov, ale nevlastníte ešte pozemok

 

5/ POZEMOK

Vlastníte pozemok a chceli by ste začať výstavbu

 

6/ PODNIKATEĽ

Ste podnikateľ a chcete optimálne nastaviť podmienky tak, aby ste výhodne získali zdroje na výstavbu

 

 

+ ZVÝHODNENIE PRE KAŽDÝ Z NICH  (PROGRAMY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ)

 

Presným a transparentným stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet, ktorého súčasťou je výkaz výmer.

Obsahuje rozmery a materiály všetkých prvkov a konštrukcií rodinného domu (objemy, plochy, počty kusov zložiek stavby) – a sú ocenené jednotkovou cenou.
„Jednotková cena“ x „výkaz materiálu na danej stavbe“ = „cena položky“. Takto transparentne sú spracované všetky rozpočty pri každom našom dome k výstavbe a položkovitý rozpočet je prílohou Zmluvy o dielo.

 

Všetky platby počas výstavby prebiehaju po etapách - na ktoré sa stavba rozdelí už na začiatku, platíte teda vždy len za už zrealizovanú časť diela.

Zmluvne je dohodnutý termín dokončenia danej etapy. Výška čiastkových platieb je vypočítaná podľa skutočne prevedených prác v danej etape z podrobného položkovitého rozpočtu, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo ako jej príloha

 

 

Cena všetkých programov vyhotovenia je finálna, je vrátane základovej dosky, dph a obsahuje aj všetky vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizáciou:

  • zariadenie staveniska;
  • ubytovanie a diéty pracovníkov;
  • doprava materiálu a tovarov na stavbu, kdekoľvek v SR
  • lešenie v potrebnom rozsahu;
  • iný potrebný materiál, mechanizáciu a vyvolané úkony spojené s realizáciou;
  • odvoz a uskladnenie odpadu;
  • revízia elektriny a bleskozvodu;
  • tlakové skúšky vody a vykurovacieho systému;
  • skúšky tesnosti kanalizácie.