NAPÍŠTE NÁM
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
OBJEDNAJTE SI KATALÓG
POSLAŤ PROJEKT ZNÁMEMU
POSLAŤ PONUKU ZNÁMEMU
OPÝTAJ SA ARCHITEKTA
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
Využite našu odbornosť, skúsensti a možnosti zliav na materiály.
Dohodnite si s nami osobné stretnutie k výstavbe domu
Ďakujeme za Váš záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou
Vašej žiadosti o zamestnanie je priloženie životopisu,
prípadne motivačného listu.

Cena katalógu je 4,50 EUR s DPH. Publikáciu zasielame na dobierku, kde ešte účtujeme cenu poštovného a balného (+3,30 EUR).

INFOCENTRUM
Individuálny projekt domu
Prečo individuálny projekt
Čo potrebujete ku konzultácií
Cena individuálneho projektu

Vypracujeme Vám aj individuálne riešenie Vášho rodinného domu.

Individuálny projekt rodinného domu je jedinečný svojím architektonickým a dispozičným stvárnením, pretože je šitý na mieru presne pre klienta a daný riešený pozemok. Architekt za pomoci svojich analýz autentického prostredia a reagulatívov daného územia, dokáže vyformovať hmotu a dispozíciu domu, kde ťaží z orientácie pozemku na svetové strany, zohľadňuje podnebie, architektúru okolia, výhľady, požiadavky klienta a iné  dôležité aspekty a najmä požiadavky klienta. Snaží sa o dokonalé zapadnutie domu do prostredia s cieľom spokojnosti klienta a zmestení sa do vopred stanoveného rozpočtu. Ustavične konzultuje so statikom a konštruktérom stavebnej časti.  Priebeh tvorby individuálneho projektu začína úvodným stretnutím, kde sa klient rozpráva s architektom o svojej predstave bývania v rodinnom dome, buď priamo na pozemku alebo v kancelárii. Dôležité je, aby presne špecifikoval, čo od svojho budúceho bývania očakáva. Najčastejsou chybou klienta býva, keď za architektom príde so svojou hotovou skicou pôdorysu a tým mu úplne zamedzí priestor na tvorbu -  stane sa tak len prekresľovateľom často nezmyselných návrhov.  Preto je veľmi doležité dôverovať architektovi, nechať mu priestor na tvorbu a popri tom ho usmerňovať - vtedy sa vytvárajú najvydarenejšie architektonické diela, kedy sa klient stane spokojným užívateľom svojho budúceho domu a individuálne riešenie malo naozaj význam. Tvorba štúdie prebieha niekoľkými konzultáciami, kým sa sfinalizuje.

Keď sa uzatvorí štúdia, klient má predstavu o svojom rodinnom dome, kde výstupom je 3D model zasadený do autentického pozemku, podorysy, pohlady a schématický rez. Následne po odsúhlasení sa podklady dostávajú projektantovi, ktorý za pomoci profesistov rieši projekt pre stavebné povolenie.

Úvodné stretnutie:

1.  ak nemáte na konzultáciu vytlačenú situáciu s Vašim pozemkom - je potrebné poznať parcelné číslo a katastrálne územie pozemku

2.  výhodou je ak už na tejto konzultácii máte pripravene podklady, ktoré si vyžiadate na príslušnom stavebnom úrade - ide o územnoplánovaciu informáciu, či daný pozemok je vhodný na výstavbu rodinného domu

(Každá obec a mesto má vypracovaný  a schválený platný územný plán, ktorý komplexne ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, v danom územnom pláne sú presne vymedzené územia a plochy určené na zástavbu rodinných domov a ostatné plochy - dopravná, občianska a technická vybavenosť. Dané regulatívy Vám určujú, aký typ domu môžete na danom mieste stavať, a ako presne ho na pozemok osadiť a umiestniť. Realizovať výstavbu mimo určeného územia je možné iba na základe zmeny a doplnku územného plánu. Odporúčame tiež poinformovať sa o plánovanej výstavbe v okolí.)

3.  je dôležite nás informovať o tom, či daný pozemok je svahovitý alebo rovina  ( v prípade svahovitosti - je potrebné zabezpečiť polohopis a výškopis pozemku - ak je terén rozmanitý, treba dať vypracovať inžiniersko geologický prieskum)

4.  je potrebné si stanoviť rozpočet na výstavbu domu, kde úlohou architekta bude klienta usmerňovať, aby sa do neho pri realizácii zmestil - (svahovitý pozemok je vždy finančne náročnejší ako rovinatý)

5.  mať premyslené požiadavky na bývanie, spôsob budúceho žitia v dome, funkcie miestností, podlažnosť

 

 • 1 .ŠTÚDIA - NÁVRH STAVBY RD CCA 1.050 €
 • 2. DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (PSP) OD 2.750 €
 • 3. projekt stavby (rp)  OD 2.000 €
 • 4. výkaz výmer  +  kontrolný rozpočet  cca 420 €
 • 5. vybavenie stavebneho povolenia bez poplatkov od 645 €
 • 6. energetický certifikát 120 €
 • POSKYTOVANÉ ZĽAVY NA PROJEKČNÉ PRÁCE PRI REALIZÁCII DOMU * : 

  Komplet I                 

  1. Štúdia-návrh stavby RD
  2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie)

  (zľava až 450,- €)                  SPOLU  od 3.350,- €
   

  Komplet II                                                                                                     

  1. Štúdia-návrh stavby RD
  2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie)

  3. Projekt stavby  

  (zľava až 620,- €)                  SPOLU  od 5.180,- €

   

  Komplet III                 

  1. Štúdia-návrh stavby RD
  2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie)

  3. Projekt stavby

  4. Výkaz – výmer + kontrolný rozpočet 

  (zľava až 740,- €)                 SPOLU  od 5.480,- €

   

  Komplet IV                 

  1. Štúdia-návrh stavby RD
  2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie)

  3. Projekt stavby

  4. Výkaz – výmer + kontrolný rozpočet 

  5. Vybavenie stavebného povolenia (bez poplatkov)

  (zľava až 920,- €)                 SPOLU  od 5.945,- €

   

  Komplet V                 

  1. Štúdia-návrh stavby RD
  2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie)

  3. Projekt stavby

  4. Výkaz – výmer + kontrolný rozpočet 

  5. Vybavenie stavebného povolenia (bez poplatkov)

  6. Preukaz energetickej náročnosti budovy 

  (zľava až 950,- €)                 SPOLU  od 6.105,- €

   

  * zľavy platia v prípade realizácie domu našou spoločnosťou

  (odpočtom z poslednej faktúry platieb výstavby podľa etáp realizácie)

   

 • CESTOVNÉ NÁKLADY

  Pri projektoch mimo Žiliny (resp.Trnavy) a okolia účtujeme k cenám projektov cestovné náklady. 

  (čas sa počíta od výjazdu zo sídla firmy v Žiline (resp.pobočky v Trnave) na miesto stavby a vrátanie naspäť)

 • čas  30 €/hod
 • km   0,5 €/km