NAPÍŠTE NÁM
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
OBJEDNAJTE SI KATALÓG
POSLAŤ PROJEKT ZNÁMEMU
POSLAŤ PONUKU ZNÁMEMU
OPÝTAJ SA ARCHITEKTA
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
Využite našu odbornosť, skúsensti a možnosti zliav na materiály.
Dohodnite si s nami osobné stretnutie k výstavbe domu
Ďakujeme za Váš záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou
Vašej žiadosti o zamestnanie je priloženie životopisu,
prípadne motivačného listu.

Cena katalógu je 4,50 EUR s DPH. Publikáciu zasielame na dobierku, kde ešte účtujeme cenu poštovného a balného (+3,30 EUR).

INFOCENTRUM
Naše katalógové projekty
Ako vyzerá náš katalógový projekt?
ŠTÚDIA DOMU

Katalógový projekt rodinného domu dodávame štandardne v 5 vyhotoveniach – paré  (jedna kompletná projektová dokumentácia). 

Projekt z nášho katalógu Vám bude k dispozícii najneskôr do 21 dní od riadneho objednania (v prípade bez zmien a úprav v PD)
(pri projektoch označených ako „novinka“ je dodacia lehota individuálna).

Členovia autorského kolektívu sú odborne spôsobilí na výkony, ktoré sú predmetom dokumentácie, resp. ktoré vykonali v rámci jej vypracovania.

Každý stavebník, ktorý si zakúpi náš projekt, môže po dobu výstavby využívať bezplatne našu poradenskú linku o stavebných výrobkoch, materiáloch a dodávateľoch.

 

KAŽDÉ PARÉ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OBSAHUJE PROFESIE:

STAVEBNÁ ČASŤ

sprievodná a technická správa, požiarná bezpečnosť – technická správa, výkresy v mierke 1:50 a to: pôdorysy všetkých podlaží, pôdorysy základov, pôdorys krovu a strechy, rezy, pohľady, výkaz stavených otvorov (okná, dvere, garáž. brána)


STATIKA

technická správa, výkresy tvaru vencov, prekladov, schodiska, výkaz výstuže, výkresy výstuže stropu, vencov, prekladov a schodiska.


VYKUROVANIE

technická správa, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schéma zapojenia zdroja vykurovania, výpočet tepelných strát miestností.


ZDRAVOTECHNIKA

technická správa, výkresy vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a výkresy plynu. Schéma vodovodu a kanalizácie, axonometria plynu. V prípade, že dom nie je možné zapojiť na verejnú kanalizáciu, môžete doobjednať projekt žumpy alebo domovej čističky odpadových vôd.


ELEKTROINŠTALÁCIA

technická správa, rozvody zásuviek a svetelnej elektroinštalácie, schéma rozvádzača, uzemnenie a bleskozvod, návrh elektronického zabezpečovacieho systému.


VZDUCHOTECHNIKA

projekt obsahuje lokálne vetracie jednotky so spätnou rekuperáciou (tepla v zime a chladu v lete) a filtráciou vonkajšieho vzduchu. Zariadenie zaistí požadovanú mikroklímu a intenzitu vetrania priestorov v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR,  požiadaviek bezpečnosti a požiarnych noriem.


ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY

Normou požadovaný výpočet skutočne spotrebovanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie danej konrétnej budovy podľa konkrétneho riešenia TZB danej stavby v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR. 


POŽIARNA OCHRANA

členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, zabezpečenie evakuácie osôb, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah.


 

ČO KATALÓGOVÝ PROJEKT NEOBSAHUJE

Stavebné pozemky a prístupy k nim sú rozmanité a taktiež špecifické sú aj technické možnosti pripojení na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, kanalizácia). Projektová dokumentácia katalógového rodinného domu preto neobsahuje osadenie domu do konkrétnych podmienok Vašej parcely a autentické pripojenia k sieťam. Tieto projekty je ale možné doobjednať a dodať ich spolu s typovým projektom. Zoznam potrebných dokladov Vám vypracujeme podľa individuálnych podmienok Vášho pozemku.

Pri úvodnom rokovaní s odborom výstavby Vám pomôže projekt štúdie. Nájde si uplatnenie vo fáze výberu vhodného typu rodinného domu, keď napríklad pre Vás nie sú dostačujúce opisy domu v našom katalógu a potrebujete získať doplňujúce údaje ako rozmery miestností a pod. Jeho dodávka Vás nezaväzuje k objednávke typového projektu.

 

Projekt štúdie nedodávame v zrkadlovom obraze, nevykonávame jeho úpravy a neslúži ako podklad pre územné konanie.

 

Projekt štúdie dodávame v jednom vyhotovení, ktoré obsahuje:
Stručnú technickú správu, výkresy jednotlivých podlaží v mierke 1:75, pohľady v mierke 1:75, nároky na elektrickú energiu, ročnú spotrebu plynu a pod.

Projekt štúdie rodinného domu neslúži na vybavenie ohlásenia stavby, ani k stavebnému konaniu!

 

Cena a spôsob dodania:
Cena projektu štúdie je od 40,- eur (pri každom projekte uvedené individuálne) + 5,- eur poštovné a balné 
(v prípade osobného odberu sa poštovné a balné neúčtuje). Po vyplnení záväznej objednávky, Vám bude na Váš email zaslaná faktúra na úhradu a cca do 3 pracovných dní od pripísania sumy na účet (v prípade ak nejde o štúdiu domu označeného ako "novinka") Vám bude projekt štúdie zaslaný na Vami uvedenú adresu. V prípade, ak ide o štúdiu projektu označeného ako "novinka", je termín dodania podľa dohody.

 

Štúdiu domu objednáte vyplnením objednávkového formulára - ak pri danom dome o ktorý máte záujem, kliknete na tlačidlo "Objednať projekt" a následne prekliknete na "Štúdia domu".