NAPÍŠTE NÁM
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
OBJEDNAJTE SI KATALÓG
POSLAŤ PROJEKT ZNÁMEMU
POSLAŤ PONUKU ZNÁMEMU
OPÝTAJ SA ARCHITEKTA
DOHODNÚŤ KONZULTÁCIU
Využite našu odbornosť, skúsensti a možnosti zliav na materiály.
Dohodnite si s nami osobné stretnutie k výstavbe domu
Ďakujeme za Váš záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou
Vašej žiadosti o zamestnanie je priloženie životopisu,
prípadne motivačného listu.

Cena katalógu je 4,50 EUR s DPH. Publikáciu zasielame na dobierku, kde ešte účtujeme cenu poštovného a balného (+3,30 EUR).

INFOCENTRUM
Doplnky / prispôsobenie katalógového projektu
ZMENY V KATALÓGOVOM PROJEKTE
DOPLNKOVÉ PROJEKTY KU KATALÓGOVÉMU PROJEKTU - CENNÍK

Radi Vám katalógový projekt prispôsobíme podľa Vašich želaní.

  • V podstate sa jedná o bežnú prax, keď klient požaduje väčšie alebo menšie úpravy projektu. Po naštudovaní klientových požiadaviek mu doporučíme najlepšie riešenie.
  • V prípade malých úprav (malý posun priečky, úprava interiérových dverí...) sa nejedná o navýšenie ceny projektu. V prípade požiadavky rozsiahlejších zmien, ktoré zasiahnú viaceré časti profesií (statika, vykurovanie, atď) sa vypočíta a dohodne doplatok k projektu. Po zaslaní Vášho konkretnejšieho opisu požiadavky na úpravy, Vám potvrdíme možnosť riešenia zmeny a taktiež, či bude znamenať navýšenie ceny projektu.

 

Dodanie projektovej dokumentácie s úpravami predlží termín odovzdania.

Postup, termíny dodania a cenová kalkulácia si rieši vždy individuálne, po podrobnom vykomunikovaní požadovaných úrprav, podľa náročnosti a zásahu do jednotlivých profesíí.

 

Úpravy v projektových dokumentáciach riešime osobnými konzultáciami a následne on-line - cez účet BaseCamp - kde je veľmi prehľadná komunikácia projektantov s klientom, prehľadné informácie, ktoré sa nestrácajú, prílohy, progres. Určite sa Vám to bude páčiť :)  

Zmeny v katalógových projektoch sú teda hračkou...

 

Každá požiadavka na úpravu v projekte je individuálna a preto aj cena za úpravu v danom projekte sa vypočíta individuálne, podľa náročnosti úprav v jednotlivých profesiách.

Pre skompletovanie katalógovej projektovej dokumentácie pre účely vybavenia stavebného povolenia je potrebné dopracovať individuálne projekty odvodené od jedinečnosti Vášho pozemku a prípojok inžinierských sietí - sú označené * hviezdičkou:

 

* PD PRÍPOJKY VODY          90 €
* PD PRÍPOJKY KANALIZÁCIE          90 €
* PD PRÍPOJKY ELEKTRINY          90 €
* PD PRÍPOJKY PLYNU (V PRÍPADE, AK NERIEŠIME TČ)         90 €
* SITUÁCIA-OSADENIE STAVIEB NA POZEMKU  200 €
VÝKAZ VÝMER KATALÓGOVÉHO DOMU S CENNÍKOVÝM ROZPOČTOM (STAVEBNÁ ČASŤ A STATIKA) 170 €
ŽUMPA (SAMOSTATNÝ ŽB-OBJEKT) OD 35 €
SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ (JEDNO PARK.MIESTO, VIAC PARK.MIEST ZA DOPLATOK) 270 €
PROJEKT CENTRÁLNEHO VYSÁVAČA 90 €
PROJEKT CENTRÁLNEJ REKUPERÁCIE 170 €
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT OD 120 €

 

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI V PROJEKTE

INDIVIDUÁLNE SPRACOVANIE OSADENIA DOMU DO SVAHU OD 190€
DODANIE PD V ELEKTRONICKEJ FORME - STAVEBNÁ ČASŤ (.PDF) 250 €
BIMX SÚBOR (.EXE) PRE 3D INTERAKTÍVNE PREHLIADANIE DOMU 90 €
SPRACOVANIE PD AKO "TNB - TAKMER NULOVÁ BUDOVA"                               (INDIV.RIEŠENIE PODĽA PROJEKTU A MIESTA OSADENIA, VRÁTANE CENTR.REKUPERÁCIE, TČ, OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV, ATĎ) OD 650 €
ZABEZPEČENIE ZÍSKANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA OD 630 € (BEZ POPLATKOV)